SALF "GULIWER" - strona nieoficjalna

  •        
Strona klubowa

REGULAMIN 6e

 

Regulamin 6 Edycji SALF „ GULIWER”

 

 


 

1. ROZGRYWKI

- Rozgrywki organizowane są przez Stowarzyszenie SALF „ Guliwer”

- Mecze rozgrywane będą we wtorki i piątki na orliku przy Szkole Podstawowej nr 7, ul. Okulickiego 14

- Po zatwierdzeniu zgłoszonych drużyn (od 8 do maksymalnie 16) zostanie ustalony terminarz spotkań, który z wraz z rozpoczęciem rozgrywek jest ostateczny i nie ma możliwości jego zmian.

- Przy zmianie nazwy drużyna zachowuje dotychczasowe miejsce w Tabeli Wszech czasów zachowując 50 %+ 1 poprzedniego składu osobowego

- System rozgrywek znajduje się w oddzielnej zakładce "system rozgrywek".2.CZAS GRY

- czas trwania spotkania : 2 x 20 min (bez zatrzymywania czasu)

- o doliczeniu czasu gry decyduje tylko i wyłącznie sędzia

- czas przerwy między połowami – 3 min

 


3. DRUŻYNY


- maksymalna ilość zawodników w drużynie – 14

- skład drużyny musi być przedstawiony Organizatorowi przed I kolejką i w terminie nie przekraczającym ustaleń organizatorów

- wraz ze startem I kolejki podane składy są ostateczne

- każda drużyna może posiadać w składzie maksymalnie: 4 zawodników czynnie grającego w centralnych rozgrywkach - kl A, kl B lub 1 kl O i 3 z kl A i B.

- zawodnik- amator, który w trakcie rozgrywek 6 Edycji SALF rozegra minimum 1 minutę w centralnych rozgrywkach ligowych otrzymuje status nieuprawnionego. Dotychczasowe spotkania z udziałem takiego zawodnika utrzymują ważność,jednak każdy kolejny mecz z jego udziałem skutkuje walkowerem.

- jeżeli zawodnik zgłoszony przez drużynę grający w centralnych rozgrywkach ligowych (kl.O, kl A, kl.B),rozegra w trakcie rozgrywek 6 Edycji SALF minimum 1 minutę w wyższej klasie rozgrywkowej od klasy O otrzymuje status nieuprawnionego. Dotychczasowe spotkania z udziałem takiego zawodnika utrzymują ważność, jednak każdy kolejny mecz z jego udziałem skutkuje walkowerem.

- zmiana statusu zawodnika podczas 6 Edycji SALF nie powoduje walkowera czy też innej kary o ile będzie zachowana reguła - 1 kl.O + 3 kl A lub kl.B oraz 4 kl. A lub kl.B.

- w przypadku odejścia zawodnika w trakcie rozgrywek nie ma możliwości dopisania kolejnego w jego miejsce

- nie ma karencji

- drużyny zostaną dopuszczone do 6 Edycji tylko wtedy, gdy w określonym przez Organizatora terminie prześlą na podany adres e-mail zgłoszenie, listę zawodników oraz uiszczą wpisowe

- Zawodnik niepełnoletni musi posiadać pisemną zgodę (dostępną na stronie :orlik-stw.futbolowo.pl) rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo w turnieju

- Zgłoszenie można dokonać drogą elektroniczną w określonym terminie, podanym przez Organizatora na stronie internetowej
www.orlik-stw.futbolowo.pl wysyłając wymagane dokumenty na adres
orlikstw@interia.eu lub dostarczając je osobiście do Organizatora

- Każdy zespół musi posiadać kapitana, odpowiedzialnego za reprezentowanie drużyny

- lista zgłoszeniowa powinna być wypełniona oraz podpisana przez kapitana zespołu

- Drużyny zobowiązane są do utrzymania porządku w szatniach oraz na terenie obiektu sportowego. Kosztami ewentualnych napraw obciążona zostanie drużyna na podstawie kosztorysu lub faktur za zniszczone mienie

- Każda drużyna po wejściu do szatni w przypadku zauważenia
nieprawidłowości ma obowiązek zgłoszenia tego faktu do Organizatora

- Drużyna na boisku występuje w składzie: 5 zawodników w polu oraz
bramkarz

- Zawodnicy poszczególnych zespołów biorących udział w rozgrywkach muszą występować w jednolitych koszulkach, przy czym bramkarz powinien odróżniać się ubiorem od pozostałych zawodników

- po zakończeniu meczu kapitan sprawdza zgodność wyniku oraz prawidłowo wpisanych strzelców bramek i kar indywidualnych dla swojej ekipy. Reklamacje co do wyniku oraz strzelców zgłaszane w późniejszym terminie nie będą uwzględniane

- W trakcie 6 Edycji SALF zawodnik może występować wyłącznie w jednej drużynie

 

 4 . WPISOWE

- wpisowe w wysokości 500 zł przeznaczone zostanie na organizację 6 Edycji

- minimum 5 % każdego wpisowego zostanie przekazane na uroczyste zakończenie 6 edycji SALF

- w 6 Edycji nie będzie nagród rzeczowych oraz bonów

 

- W tytule przelewu proszę wpisać: „Wpisowe - 6 Edycja SALF „Guliwer”: „nazwa drużyny”


- Dane do przelewu: SALF  "Guliwer" , ul.Siedlanowskiego 2/70 , 37-450 Stalowa Wola

 

 - Nr konta: mBank  -  24 1140 2004 0000 3302 7525 9012

 

 

 - termin wpłaty : 30 marzec 2017 r

- brak wpłaty w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację drużyny z uczestnictwa 6 Edycji SALF  

- Jeżeli po wpłacie wpisowego drużyna zrezygnuje z udziału w rozgrywkach z przyczyn niezależnych od Organizatorów, kwota nie zostanie zwrócona


 


 

5. ZMIANY

- Ilość zmian jest nieograniczona, dozwolone są zmiany powrotne

- Gracze rezerwowi znajdują się za linią boczną na swojej połowie;

- Zmiany dokonywane są w wyznaczonej strefie zmian

- Przy zmianie w strefie zmian najpierw zawodnik opuszcza plac gry, dopiero wtedy może wejść jego zmiennik

- za niezachowanie prawidłowości przy przeprowadzeniu zmiany sędzia ukaże zawodnika wchodzącego żółtą kartką

 6. KARY (napomnienia/wykluczenia)

- Zawodnicy karani będą karami czasowymi;

- Gracz ukarany żółtą kartką opuszcza automatycznie plac gry na 2 min;

- Ukarany zawodnik wraca na boisko po upływie kary czasowej. Stracona przez jego zespół w tym czasie bramki nie powoduje końca kary

- Otrzymanie w jednym meczu przez tego samego gracza drugiej żółtej kartki, karane będzie automatycznie pokazaniem mu kartki czerwonej. Zawodnik taki opuszcza plac gry, na który już w tym meczu nie wraca, może jednak zagrać w kolejnym pojedynku o ile ilość żółtych kartek na jego koncie na to pozwala. Drużyna natomiast do końca meczu gra osłabiona brakiem zawodnika


- Gracz, który otrzyma bezpośrednio czerwoną kartkę, opuszcza plac gry i jego drużyna gra w osłabieniu do końca spotkania. Zawodnik ukarany jest również bezwzględnym zakazem gry w kolejnym minimum 1 meczu

- o ostatecznej wysokości kary po otrzymaniu przez zawodnika bezpośredniej czerwonej kartki po uprzednim zapoznaniu się z opiniami sędziów oraz zainteresowanych danym wydarzeniem osób podejmuje Organizator Turnieju.


- W sytuacji, gdy żółtą kartką ukarany zostanie bramkarz, karę czasową może za niego odbyć inny zawodnik z pola. Gdy bramkarz otrzyma kartkę czerwoną, schodzi z boiska, a w bramce zastępuje go drugi bramkarz lub zawodnik z pola. Jego zespół gra do końca meczu w osłabieniu.


- za niesportowe zachowanie lub obraźliwe komentarze w stosunku do zawodników drużyny przeciwnej lub sędziego,żółtą kartką może być ukarany gracz, który w danym momencie nie znajduje się na boisku, wtedy dany zawodnik otrzymuje kartkę, a drużyna zostaje ukarana karą 2 minutową ( z boiska schodzi zawodnik wyznaczony przez kapitana)

- za niesportowe zachowanie lub obraźliwe komentarze w stosunku do zawodników drużyny przeciwnej lub sędziego, czerwoną kartką może być ukarany gracz, który w danym momencie nie znajduje się na boisku, wtedy dany zawodnik otrzymuje kartkę, a drużyna zostaje ukarana karą 5 minutową ( z boiska schodzi zawodnik wyznaczony przez kapitana). Zawodnik taki dodatkowo ukarany zostanie bezwzględnym zakazem gry w kolejnym minimum 1 meczu

- Sędzia karać będzie również kartkami za notoryczne, głośne przeklinanie na boisku a w szczególności w sytuacjach, gdy wulgarne słowa kierowane są od zawodnika bezpośrednio nie związanego z wydarzeniami na boisku.

- Po otrzymaniu w turneju przez tego samego zawodnika:

3 żółtej kartki - nie może on wystąpić w kolejnym meczu swojej drużyny;

5 żółtej kartki - nie może on wystąpić w 2 kolejnych meczach swojej drużyny;


 

- za wyjątkowo niesportowe zachowanie ,wulgarne słowa zawodnik może zostać ukarany zakazem gry w kolejnym lub więcej spotkaniach lub też zostać zdyskwalifikowany

- przy naruszeniu nietykalności cielesnej drugiej osoby zawodnik zostaje automatycznie wykluczony z 6 edycji SALF

- za brak reakcji kapitana przy wyjątkowo niesportowym zachowaniu swojej drużyny, zespół może zostać karnie usunięty z rozgrywek.

- brutalne faule będą automatycznie karane kartkami a w przypadku kartki czerwonej - surowymi karami.

- Organizator ma prawo nałożyć karę na zawodnika, którego niesportowe zachowanie czy wielce niesportowe zachowanie wobec rywala nie zostało zauważone przez sędziego prowadzącego spotkanie a zostało zauważone, dokładnie opisane słownie czy też drogą elektroniczną przez osoby trzecie.

- Obowiązuje bezwzględny zakaz gry wślizgiem na zawodnika przy piłce

- Każdy wślizg w kontakcie z przeciwnikiem traktowany jest jako faul i
dyktowany jest za niego rzut wolny. W sytuacji, gdy ma on miejsce w
obrębie pola karnego, sędzia dyktuje rzut karny

- dozwolony jest wślizg „ratunkowy” , gdy zawodnik go wykonujący nie ma bliskiego kontaktu z przeciwnikiem

- jako wślizg "ratunkowy" uważa się również wślizg na piłkę zmierzającą do pustej bramki 

- nie obowiązuje przepis o spalonym


 

   7.GRA NIEDOZWOLONA I NIESPORTOWE ZACHOWANIE

- Za wyjątkowo niesportowe zachowanie i jawne nieprzestrzeganie zasad fair play, przez cały zespół lub poszczególnych graczy sędzia udziela stosownych kar i może przerwać mecz.


 

   8 RZUTY WOLNE

- W zależności od przewinienia mogą być pośrednie lub bezpośrednie.


- Mogą one być wykonywane bez gwizdka sędziego. Na życzenie gracza
wykonującego ten stały fragment gry, sędzia odsuwa mur na prawidłową odległość 5 metrów. Jest on wtedy wykonywany, wyłącznie na gwizdek sędziego prowadzącego zawody;


- Przepisowa odległość przeciwnika znajdującego się od piłki podczas jej
wprowadzania do gry z autów oraz rzutów rożnych wynosi 2 metry


- Jeżeli sędzia stwierdzi, że zawodnik celowo opóźnia wznowienie gry
( gra na czas, uporczywe marnowanie czasu ) zawodnik ten zostanie
napomniany żółtą kartką.


- Jeżeli zawodnik drużyny przeciwnej umyślnie podbiega do piłki w
momencie wznawiania gry (aut lub rzut rożny) uniemożliwiając
rozpoczęcie gry winny jest niesportowego zachowania karanego
napomnieniem – żółta kartka.


- Czas na wznowienie gry (aut, aut od bramki, rzut wolny, rzut rożny) dla zawodnika oraz bramkarza wynosi 5 sek. Po przekroczeniu w/w czasu sędzia ma prawo odgwizdać przewinienie techniczne i wskazać rzut wolny pośredni dla drużyny przeciwnej.

- Wznowienie gry z autu wykonywane jest zza linii bocznej boiska a piłka powinna stać nieruchomo.


- Złe wykonanie rzutu z autu skutkuje przyznaniem piłki drużynie
przeciwnej;


 


 

9. PIŁKA POZA BOISKIEM

- Jeżeli piłka po uderzeniu przez zawodnika opuści plac gry,
zobowiązany on jest (lub inny gracz jego drużyny) dostarczyć ją
sędziemu prowadzącemu zawody

- w sytuacji,gdy zespół, który wybił piłkę i nie dostarczył jej sędziemu,
po zakończonym meczu obciążony zostaje jej kosztami. Kara
finansowa musi być uiszczona u organizatora nie późnej niż
następny mecz ligowy


 

10. PUNKTACJA

- za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 pkt

- za remis obie drużyny otrzymują 1 pkt

- za przegraną drużyna otrzymuje 0 pkt


 

- przy zdekompletowaniu drużyny (mniej niż 3 zawodników) w trakcie spotkania przyznawany jest walkower drużynie przeciwnej a do protokołu zapisywany jest wynik 10-0.

- za zwycięstwo walkowerem drużyna otrzymuje 3 ptk bramki 10-0

- przegrana walkowerem oraz odjęciem 1 ptk , bramki 0-10

 

- gdy, przy przerwanym spotkaniu rezultat spotkania będzie wyższy do protokołu zostaje wpisany wynik z boiska z wyzerowaniem bramek strzelonych przez drużynę ukaraną walkowerem, np wynik na boisku 12-2 , w protokole zapisany zostanie wynik 12-0

- jeśli drużyna wycofa się lub zostanie karnie wykluczona z rozgrywek
wyniki pozostają bez zmian, a reszta spotkań kończy się walkowerem

- w statystykach nie ma bramek samobójczych, a bramka zapisywana jest zawodnikowi drużyny strzelającej, który jako ostatni dotknie piłkę


 


 

11. WALKOWERY


 

- Za pierwszy walkower drużyna zostaje ukarana  karą finansową w wysokości 100 zł.

- Kara finansowa musi być uiszczona u Organizatora nie późnej niż
następny mecz ligowy

- Brak karnej wpłaty wyklucza drużynę z dalszych rozgrywek

- Za drugi walkower drużyna zostaje ukarana karą finansową w wysokości 150 zł.

- Trzeci walkower drużyny automatycznie wyklucza ją z dalszych
rozgrywek

- Zdobywcy bramek spotkania zweryfikowanego jako walkower pozostają w protokole i ich bramki liczą się w ostatecznej klasyfikacji strzelców.

Walkower przyznawany jest, gdy:

- drużyna nie stawi się na mecz ( 2 walkowery płatne)

- w meczu zagra nieuprawiony zawodnik (walkower płatny)

- gdy na boisku zostanie mniej niż 3 graczy (walkower)


 

12. SĘDZIA

- Na każdy mecz Organizator wyznacza sędziego/sędziów, którzy
egzekwują przestrzeganie przepisów gry.

- po zakończeniu spotkania dostarczają oni
Organizatorowi rozgrywek informacje o sankcjach nałożonych na
zawodników lub przedstawicieli drużyny oraz incydentach
mających związek z zawodami

- przy stwierdzeniu przez sędziego wątpliwości co do stanu trzeźwości ma on obowiązek nie dopuścić zawodnika do spotkania i o danym fakcie poinformować Organizatora.

- decyzje Sędziego dotyczące oceny faktów związanych z grą są
ostateczne i niepodważalne.

- Sędzia przekazuje wszelkie spostrzeżenia i uwagi na temat
wydarzeń mających miejsce podczas meczów do Organizatora,
który na ich podstawie podejmuje rozstrzygające decyzje;


 

  13. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

- Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zgubione na obiekcie „Orlik” przez uczestników rozgrywek

- uczestnicy biorący udział w rozgrywkach 6 Edycji SALF robią to na
własną odpowiedzialność i nie mają żadnych przeciwwskazań do gry
w piłkę nożną oraz nie będą wnosić do Organizatorów roszczeń z
tytułu uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych

- Organizator zapewnia wyłącznie doraźną pomoc przy urazach
powstałych w czasie gry (opatrzenie otarć, dezynfekcja ran,
zabezpieczenie ran- plaster, bandaż)

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w
rozgrywkach osób chorych i wynikające z tego powodu wypadki,
kontuzje oraz skutki wypadków w czasie gry każdego z zawodników

- w przypadku wyrażenia chęci ubezpieczenia się, prosimy o kontakt
do Organizatora

 

14. PROTESTY

- kapitanowie poszczególnych zespołów posiadają prawo do
wnoszenia protestów dotyczących przebiegu danego meczu
niezgodnie z powyższym regulaminem najpóźniej 24 godziny od jego
zakończenia

- protesty przyjmowane są jedynie poprzez pocztę elektroniczną pod
adresem e-mail:
orlikstw@interia.eu

- protesty po terminie nie będą rozpatrywane

- protest anonimowy nie będzie rozpatrywany


 

15. PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

Obowiązki:
- Organizator oraz Sędzia mają prawo do sprawdzania i
weryfikowania tożsamości zawodników przed oraz po meczu

- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie i
przepisach

- Organizator ma prawo wykluczyć z rozgrywek zawodnika lub
drużynę, który/a w stosunku do Organizatora, sędziego, innych
zawodników oraz kibiców zachowuje się w wybitnie niesportowy
sposób oraz w jakikolwiek inny sposób utrudnia
przeprowadzenie rozgrywek

- Organizator ma prawo wykluczyć zawodnika z rozgrywek, który wyrazi chęć rozegrania spotkania będąc w stanie nietrzeźwym

- Organizator ma prawo nałożyć karę włącznie z wykluczeniem na drużynę lub zawodnika,który w trakcie rozgrywania spotkań, będąc na obiekcie orlika spożywa alkohol.

Prawa:

- ustalenie systemu gry oraz terminarza turnieju

- weryfikacja wyników spotkań

- rozpatrywanie protestów zgłoszonych przez poszczególne zespoły

- zapewnienie obsady sędziowskiej na poszczególne spotkania

- Posiadanie apteczki pierwszej pomocy oraz wezwanie w razie
takiej potrzeby karetki pogotowia (nr tel. 112 lub 999)


 

16.POSTANOWIENIA KOŃCOWE


- Ze względu na bezpieczeństwo zawodników biorących udział w
rozgrywkach, nie mogą oni grać w okularach, biżuterii oraz innych
przedmiotach mogących powodować niebezpieczeństwo
uszkodzenia ciała itp. W przypadku jakiegokolwiek nieszczęśliwego
wypadku, który spowodował utratę zdrowia własnego oraz u osób
drugich odpowiedzialność prawna spada na sprawcę.

- Wszyscy uczestnicy zobowiązani są zapoznać się z niniejszym
regulaminem i przestrzegać go podczas rozgrywek.

- Pozostałe przepisy jak w przepisach gry w piłkę nożną;

- Nieznajomość przepisów gry przez poszczególne zespoły nie
zwalnia ich od ponoszenia konsekwencji za ich nieprzestrzeganie;

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne
nieszczęśliwe wypadki;

- Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku
zawodników grających w 6 Edycji SALF dla celów
marketingowych;

- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w przepisach

- Dopuszczalnym obuwiem są buty przeznaczone do gry na boiskach
orlik

- OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ GRANIA WE WKRĘTACH
METALOWYCH oraz BUTACH NIE PRZEZNACZONYCH DO GRY NA BOISKACH TYPU ORLIK!

- Podczas trwania rozgrywek na całym Orliku obowiązuje całkowity
publiczny zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz używania
środków odurzających.

- Osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie mogą
przebywać na obiekcie sportowym


- Za bójki wywołane przez zawodników i kibiców w czasie meczu,
przed nim jak i po nim odpowiada cała drużyna.


- Organizator może nałożyć sankcje do wykluczenia drużyn z
trwających oraz kolejnych rozgrywek ligowych


 

 

 

 

 

 

 

 

SALF Guliwer

Logowanie

Najlepsi typerzy

Zaloguj się, aby typować.
Lp. Osoba Pkt.
1. czarny0607 56
2. cwikiel 51
3. axl1972 50
4. insekt85 21
5. patrik76 9

Lubią nas

 

 

 

Pogoda

 

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 78, wczoraj: 138
ogółem: 762 018

statystyki szczegółowe