SALF "GULIWER" - strona nieoficjalna

  •        
Strona klubowa

REGULAMIN 8e

 

Regulamin 8 Edycji SALF „ GULIWER”

 

 


 

1. ROZGRYWKI

- Rozgrywki organizowane są przez Stowarzyszenie SALF „ Guliwer”

- Mecze rozgrywane będą we wtorki i piątki na orliku przy Szkole Podstawowej nr 7, ul. Okulickiego 14

- Po zatwierdzeniu zgłoszonych drużyn zostanie ustalony terminarz spotkań, który z wraz z rozpoczęciem rozgrywek jest ostateczny i nie ma możliwości jego zmian.

- Przy zmianie nazwy drużyna zachowuje dotychczasowe miejsce w Tabeli Wszech czasów zachowując 50 %+ 1 poprzedniego składu osobowego

- System rozgrywek (po zatwierdzeniu ilości zgłoszonych drużyn) znajduje się w oddzielnej zakładce "system rozgrywek".2.CZAS GRY

- czas trwania spotkania : 2 x 20 min (bez zatrzymywania czasu)

- o doliczeniu czasu gry decyduje tylko i wyłącznie sędzia

- czas przerwy między połowami – 3 min

 


3. DRUŻYNY


- maksymalna ilość zawodników w drużynie – 14

- skład drużyny musi być przedstawiony Organizatorowi przed I kolejką i w terminie nie przekraczającym ustaleń organizatorów

- wraz ze startem I kolejki podane składy są ostateczne

- każda drużyna może posiadać w składzie maksymalnie: 4 zawodników czynnie grającego w centralnych rozgrywkach - kl A/kl B lub 1 kl O i 3 z kl A /kl B.

- jeżeli zawodnik-amator zgłoszony przez drużynę  ,rozegra w trakcie rozgrywek 8 Edycji SALF minimum 1 minutę w wyższej klasie rozgrywkowej otrzymuje status nieuprawnionego. Dotychczasowe spotkania z udziałem takiego zawodnika utrzymują ważność, jednak każdy kolejny mecz z jego udziałem skutkuje walkowerem.

- zmiana statusu zawodnika podczas 8 Edycji SALF nie powoduje walkowera czy też innej kary o ile będzie zachowana reguła - 1 kl.O + 3 kl A lub kl.B oraz 4 kl. A lub kl.B.

- w przypadku odejścia zawodnika w trakcie rozgrywek nie ma możliwości dopisania kolejnego w jego miejsce

- nie ma karencji

- drużyny zostaną dopuszczone do 8 Edycji tylko wtedy, gdy w określonym przez Organizatora terminie prześlą na podany adres e-mail zgłoszenie, listę zawodników oraz uiszczą wpisowe

- Zawodnik niepełnoletni musi posiadać pisemną zgodę (dostępną na stronie :orlik-stw.futbolowo.pl) rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo w turnieju

- Zgłoszenie można dokonać drogą elektroniczną w określonym terminie, podanym przez Organizatora na stronie internetowej
www.orlik-stw.futbolowo.pl wysyłając zgłoszenie na adres
orlikstw@interia.eu lub telefonicznie.

- Każdy zespół musi posiadać kapitana, odpowiedzialnego za reprezentowanie drużyny

- lista zgłoszeniowa powinna być wypełniona oraz podpisana przez kapitana zespołu

- Drużyny zobowiązane są do utrzymania porządku w szatniach oraz na terenie obiektu sportowego. Kosztami ewentualnych napraw obciążona zostanie drużyna na podstawie kosztorysu lub faktur za zniszczone mienie

- Każda drużyna po wejściu do szatni w przypadku zauważenia
nieprawidłowości ma obowiązek zgłoszenia tego faktu do Organizatora

- Drużyna na boisku występuje w składzie: 5 zawodników w polu oraz
bramkarz

- Zawodnicy poszczególnych zespołów biorących udział w rozgrywkach muszą występować w jednolitych koszulkach, przy czym bramkarz powinien odróżniać się ubiorem od pozostałych zawodników

- po zakończeniu meczu kapitan sprawdza zgodność wyniku oraz prawidłowo wpisanych strzelców bramek i kar indywidualnych dla swojej ekipy. Reklamacje co do wyniku oraz strzelców zgłaszane w późniejszym terminie nie będą uwzględniane

- W trakcie 8 Edycji SALF zawodnik może występować wyłącznie w jednej drużynie

 

 4 . WPISOWE

- wpisowe w wysokości 500 zł przeznaczone zostanie na organizację 8 Edycji

- minimum 5 % każdego wpisowego zostanie przekazane na uroczyste zakończenie 8 Edycji SALF

 

- W tytule przelewu proszę wpisać: „Wpisowe - 8 Edycja SALF „Guliwer”: „nazwa drużyny”


- Dane do przelewu: SALF  "Guliwer" , ul.Siedlanowskiego 2/70 , 37-450 Stalowa Wola

 

 - Nr konta: mBank  -  24 1140 2004 0000 3302 7525 9012

 

 

 - termin wpłaty : 26 wrzesień 2018 r

- brak wpłaty w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację drużyny (mimo wcześniejszego zgłoszenia) z uczestnictwa w 8 Edycji SALF  

- Jeżeli po wpłacie wpisowego drużyna zrezygnuje z udziału w rozgrywkach z przyczyn niezależnych od Organizatorów, kwota nie zostanie zwrócona


 


 

5. ZMIANY

- Ilość zmian jest nieograniczona, dozwolone są zmiany powrotne

- Gracze rezerwowi znajdują się za linią boczną na swojej połowie;

- Zmiany dokonywane są w wyznaczonej strefie zmian

- Przy zmianie w strefie zmian najpierw zawodnik opuszcza plac gry, dopiero wtedy może wejść jego zmiennik

- za niezachowanie prawidłowości przy przeprowadzeniu zmiany sędzia ukaże zawodnika wchodzącego żółtą kartką

 6. KARY (napomnienia/wykluczenia)

- Zawodnicy karani będą karami czasowymi;

- Gracz ukarany żółtą kartką opuszcza automatycznie plac gry na 2 min;

- Ukarany zawodnik wraca na boisko po upływie kary czasowej. Stracona przez jego zespół w tym czasie bramki nie powoduje końca kary

- Otrzymanie w jednym meczu przez tego samego gracza drugiej żółtej kartki, karane będzie automatycznie pokazaniem mu kartki czerwonej. Zawodnik taki opuszcza plac gry, na który już w tym meczu nie wraca, może jednak zagrać w kolejnym pojedynku o ile ilość żółtych kartek na jego koncie na to pozwala. Drużyna przez 5 min gra w osłabieniu jednego zawodnika. Stracona przez jego zespół w tym czasie bramki nie powoduje końca kary. Po upływie kary czasowej ukarana drużyna może kontynuować grę w pełnym składzie.


- Gracz, który otrzyma bezpośrednio czerwoną kartkę, opuszcza plac gry i jego drużyna gra w osłabieniu do końca spotkania. Zawodnik ukarany jest również bezwzględnym zakazem gry w kolejnym minimum 1 meczu

- o ostatecznej wysokości kary po otrzymaniu przez zawodnika bezpośredniej czerwonej kartki po uprzednim zapoznaniu się z opiniami sędziów oraz zainteresowanych danym wydarzeniem osób podejmuje Organizator Turnieju.


- W sytuacji, gdy żółtą kartką ukarany zostanie bramkarz, karę czasową może za niego odbyć inny zawodnik z pola. Gdy bramkarz otrzyma kartkę czerwoną, schodzi z boiska, a w bramce zastępuje go drugi bramkarz lub zawodnik z pola. Jego zespół gra do końca meczu w osłabieniu.


- za niesportowe zachowanie lub obraźliwe komentarze w stosunku do zawodników drużyny przeciwnej lub sędziego,żółtą kartką może być ukarany gracz, który w danym momencie nie znajduje się na boisku, wtedy dany zawodnik otrzymuje kartkę, a drużyna zostaje ukarana karą 2 minutową ( z boiska schodzi zawodnik wyznaczony przez kapitana)

- za niesportowe zachowanie lub obraźliwe komentarze w stosunku do zawodników drużyny przeciwnej lub sędziego, czerwoną kartką może być ukarany gracz, który w danym momencie nie znajduje się na boisku, wtedy dany zawodnik otrzymuje kartkę, a drużyna zostaje ukarana karą 5 minutową ( z boiska schodzi zawodnik wyznaczony przez kapitana). Zawodnik taki dodatkowo ukarany zostanie bezwzględnym zakazem gry w kolejnym minimum 1 meczu

- Sędzia karać będzie również kartkami za notoryczne, głośne przeklinanie na boisku a w szczególności w sytuacjach, gdy wulgarne słowa kierowane są od zawodnika bezpośrednio nie związanego z wydarzeniami na boisku.

- Po otrzymaniu w turnieju przez tego samego zawodnika:

3 żółtej kartki - nie może on wystąpić w kolejnym meczu swojej drużyny;

5 żółtej kartki - nie może on wystąpić w 2 kolejnych meczach swojej drużyny;


- za wyjątkowo niesportowe zachowanie ,wulgarne słowa zawodnik może zostać ukarany zakazem gry w kolejnym lub więcej spotkaniach lub też zostać zdyskwalifikowany

- przy naruszeniu nietykalności cielesnej drugiej osoby zawodnik zostaje automatycznie wykluczony z 8 edycji SALF

- za brak reakcji kapitana przy wyjątkowo niesportowym zachowaniu swojej drużyny, zespół może zostać karnie usunięty z rozgrywek.

- brutalne faule będą automatycznie karane kartkami a w przypadku kartki czerwonej - surowymi karami.

- Organizator ma prawo nałożyć karę na zawodnika, którego niesportowe zachowanie czy wielce niesportowe zachowanie wobec rywala nie zostało zauważone przez sędziego prowadzącego spotkanie a zostało zauważone, dokładnie opisane słownie czy też drogą elektroniczną przez osoby trzecie.

- Obowiązuje bezwzględny zakaz gry wślizgiem na zawodnika przy piłce

- Każdy wślizg w kontakcie z przeciwnikiem traktowany jest jako faul i
dyktowany jest za niego rzut wolny pośredni.

- dozwolony jest wślizg „ratunkowy”, gdy zawodnik go wykonujący nie ma bliskiego kontaktu z przeciwnikiem

- jako wślizg "ratunkowy" uważa się również wślizg na piłkę zmierzającą do pustej bramki 

- nie obowiązuje przepis o spalonym


 

   7.GRA NIEDOZWOLONA I NIESPORTOWE ZACHOWANIE

- Za wyjątkowo niesportowe zachowanie i jawne nieprzestrzeganie zasad fair play, przez cały zespół lub poszczególnych graczy sędzia udziela stosownych kar i może przerwać mecz.


 

   8 RZUTY WOLNE

- W zależności od przewinienia mogą być pośrednie lub bezpośrednie.


- Mogą one być wykonywane bez gwizdka sędziego. Na życzenie gracza
wykonującego ten stały fragment gry, sędzia odsuwa mur na prawidłową odległość 5 metrów. Jest on wtedy wykonywany, wyłącznie na gwizdek sędziego prowadzącego zawody;


- Przepisowa odległość przeciwnika znajdującego się od piłki podczas jej
wprowadzania do gry z autów oraz rzutów rożnych wynosi 2 metry


- Jeżeli sędzia stwierdzi, że zawodnik celowo opóźnia wznowienie gry
( gra na czas, uporczywe marnowanie czasu ) zawodnik ten zostanie
napomniany żółtą kartką.


- Jeżeli zawodnik drużyny przeciwnej umyślnie podbiega do piłki w
momencie wznawiania gry (aut lub rzut rożny) uniemożliwiając
rozpoczęcie gry winny jest niesportowego zachowania karanego
napomnieniem – żółta kartka.


- Czas na wznowienie gry (aut, aut od bramki, rzut wolny, rzut rożny) dla zawodnika oraz bramkarza wynosi 5 sek. Po przekroczeniu w/w czasu sędzia ma prawo odgwizdać przewinienie techniczne i wskazać rzut wolny pośredni dla drużyny przeciwnej.

- Wznowienie gry z autu wykonywane jest zza linii bocznej boiska a piłka powinna stać nieruchomo.


- Złe wykonanie rzutu z autu skutkuje przyznaniem piłki drużynie
przeciwnej;


 


 

9. PIŁKA POZA BOISKIEM

- Jeżeli piłka po uderzeniu przez zawodnika opuści plac gry,
zobowiązany on jest (lub inny gracz jego drużyny) dostarczyć ją
sędziemu prowadzącemu zawody

- w sytuacji,gdy zespół, który wybił piłkę i nie dostarczył jej sędziemu,
po zakończonym meczu obciążony zostaje jej kosztami. Kara
finansowa musi być uiszczona u organizatora nie późnej niż
następny mecz ligowy


 

10. PUNKTACJA

- za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 pkt

- za remis obie drużyny otrzymują 1 pkt

- za przegraną drużyna otrzymuje 0 pkt


 

- przy zdekompletowaniu drużyny (mniej niż 3 zawodników) w trakcie spotkania przyznawany jest walkower drużynie przeciwnej a do protokołu zapisywany jest wynik 10-0.

- za zwycięstwo walkowerem drużyna otrzymuje 3 ptk bramki 10-0

- przegrana walkowerem oraz odjęciem 1 ptk , bramki 0-10

 

- gdy, przy przerwanym spotkaniu rezultat spotkania będzie wyższy do protokołu zostaje wpisany wynik z boiska z wyzerowaniem bramek strzelonych przez drużynę ukaraną walkowerem, np wynik na boisku 12-2 , w protokole zapisany zostanie wynik 12-0

- jeśli drużyna wycofa się lub zostanie karnie wykluczona z rozgrywek
wyniki pozostają bez zmian, a reszta spotkań kończy się walkowerem

- w statystykach nie ma bramek samobójczych, a bramka zapisywana jest zawodnikowi drużyny strzelającej, który jako ostatni dotknie piłkę


 


 

11. WALKOWERY


 

- Za pierwszy walkower drużyna zostaje ukarana  karą finansową w wysokości 100 zł.

- Kara finansowa musi być uiszczona u Organizatora nie późnej niż
następny mecz ligowy

- Brak karnej wpłaty wyklucza drużynę z dalszych rozgrywek

- Za drugi walkower drużyna zostaje ukarana karą finansową w wysokości 150 zł.

- Trzeci walkower drużyny automatycznie wyklucza ją z dalszych
rozgrywek

- Zdobywcy bramek spotkania zweryfikowanego jako walkower pozostają w protokole i ich bramki liczą się w ostatecznej klasyfikacji strzelców.

Walkower przyznawany jest, gdy:

- drużyna nie stawi się na mecz ( 2 walkowery płatne)

- w meczu zagra nieuprawiony zawodnik (walkower płatny)

- gdy na boisku zostanie mniej niż 3 graczy (walkower)


 

12. SĘDZIA

- Na każdy mecz Organizator wyznacza sędziego/sędziów, którzy
egzekwują przestrzeganie przepisów gry.

- po zakończeniu spotkania dostarczają oni Organizatorowi rozgrywek informacje o sankcjach nałożonych na zawodników lub przedstawicieli drużyny oraz incydentach mających związek z zawodami

- przy stwierdzeniu przez sędziego wątpliwości co do stanu trzeźwości ma on obowiązek nie dopuścić zawodnika do spotkania i o danym fakcie poinformować Organizatora.

- decyzje Sędziego dotyczące oceny faktów związanych z grą są
ostateczne i niepodważalne.

- Sędzia przekazuje wszelkie spostrzeżenia i uwagi na temat
wydarzeń mających miejsce podczas meczów do Organizatora,
który na ich podstawie podejmuje rozstrzygające decyzje;


 

  13. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

- Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zgubione na obiekcie „Orlik” przez uczestników rozgrywek

- uczestnicy biorący udział w rozgrywkach 8 Edycji SALF robią to na
własną odpowiedzialność i nie mają żadnych przeciwwskazań do gry
w piłkę nożną oraz nie będą wnosić do Organizatorów roszczeń z
tytułu uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych

- Organizator zapewnia wyłącznie doraźną pomoc przy urazach
powstałych w czasie gry (opatrzenie otarć, dezynfekcja ran,
zabezpieczenie ran- plaster, bandaż)

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w
rozgrywkach osób chorych i wynikające z tego powodu wypadki,
kontuzje oraz skutki wypadków w czasie gry każdego z zawodników

- w przypadku wyrażenia chęci ubezpieczenia się, prosimy o kontakt
do Organizatora

 

14. PROTESTY

- kapitanowie poszczególnych zespołów posiadają prawo do
wnoszenia protestów dotyczących przebiegu danego meczu
niezgodnie z powyższym regulaminem najpóźniej 24 godziny od jego
zakończenia

- protesty przyjmowane są jedynie poprzez pocztę elektroniczną pod
adresem e-mail:
orlikstw@interia.eu

- protesty po terminie nie będą rozpatrywane

- protest anonimowy nie będzie rozpatrywany


 

15. PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

Obowiązki:
- Organizator oraz Sędzia mają prawo do sprawdzania i
weryfikowania tożsamości zawodników przed oraz po meczu

- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie i
przepisach

- Organizator ma prawo wykluczyć z rozgrywek zawodnika lub
drużynę, który/a w stosunku do Organizatora, sędziego, innych
zawodników oraz kibiców zachowuje się w wybitnie niesportowy
sposób oraz w jakikolwiek inny sposób utrudnia przeprowadzenie rozgrywek

- Organizator ma prawo wykluczyć zawodnika z rozgrywek, który wyrazi chęć rozegrania spotkania będąc w stanie nietrzeźwym

- Organizator ma prawo nałożyć karę włącznie z wykluczeniem na drużynę lub zawodnika,który w trakcie rozgrywania spotkań, będąc na obiekcie orlika spożywa alkohol.

Prawa:

- ustalenie systemu gry oraz terminarza turnieju

- weryfikacja wyników spotkań

- rozpatrywanie protestów zgłoszonych przez poszczególne zespoły

- zapewnienie obsady sędziowskiej na poszczególne spotkania

- Posiadanie apteczki pierwszej pomocy oraz wezwanie w razie
takiej potrzeby karetki pogotowia (nr tel. 112 lub 999)


 

16.POSTANOWIENIA KOŃCOWE


- Ze względu na bezpieczeństwo zawodników biorących udział w
rozgrywkach, nie mogą oni grać w okularach, biżuterii oraz innych
przedmiotach mogących powodować niebezpieczeństwo
uszkodzenia ciała itp. W przypadku jakiegokolwiek nieszczęśliwego
wypadku, który spowodował utratę zdrowia własnego oraz u osób
drugich odpowiedzialność prawna spada na sprawcę.

- Wszyscy uczestnicy zobowiązani są zapoznać się z niniejszym
regulaminem i przestrzegać go podczas rozgrywek.

- Pozostałe przepisy jak w przepisach gry w piłkę nożną;

- Nieznajomość przepisów gry przez poszczególne zespoły nie
zwalnia ich od ponoszenia konsekwencji za ich nieprzestrzeganie;

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne
nieszczęśliwe wypadki;

- Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku
zawodników grających w 8 Edycji SALF dla celów
marketingowych;

- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w przepisach

- Dopuszczalnym obuwiem są buty przeznaczone do gry na boiskach
orlik

- OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ GRANIA WE WKRĘTACH
METALOWYCH oraz BUTACH NIE PRZEZNACZONYCH DO GRY NA BOISKACH TYPU ORLIK!

- Podczas trwania rozgrywek na całym Orliku obowiązuje całkowity
publiczny zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz używania
środków odurzających.

- Osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie mogą
przebywać na obiekcie sportowym


- Za bójki wywołane przez zawodników i kibiców w czasie meczu,
przed nim jak i po nim odpowiada cała drużyna.


- Organizator może nałożyć sankcje do wykluczenia drużyn z
trwających oraz kolejnych rozgrywek ligowych


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALF Guliwer

Logowanie

Lubią nas

 

 

 

Pogoda

 

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 348, wczoraj: 340
ogółem: 818 651

statystyki szczegółowe